PAYLAŞ

Letonya’daki Yabancı Yatırımcılar için Oturma İzni

Göçmen yasasındaki degisikliklerden önce Schengen ülkelerinde oturma izni sahibi olabilmek için belirli başlı kriterler bulunuyordu: aile birleşimi (eşlerin buluşması, Letonya vatandaşlarının aile birleşimleri vs.), çalışma ve iş kurma, öğrenim vs. gibi. 01.07. 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Göçmen Yasasındaki değişikliklere göre Letonya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak ve belli bir sermayesi olan yabancı yatırımcılara ayrı statüde oturma izni olanakları sağlanmıştır. Yeni göçmen tüzüğüne göre Letonya Cumhuriyeti’nde geçici ikamet için gerekli koşullar şunlardır:

Yabancılar 5 yıla kadar geçici oturum izini hakkına sahip olabilmek için;

  • Bir şirketin sermayesine en az 36.000 Euro katkıda bulunarak veya bu tutardaki anasermayeye sahip bir şirket kurarak başvurabilirler. Ancak bu şirketin ödeyeceği yıllık minimum vergi tutarı 40.000 Euro’ nun altında olmamalıdır.
  • Bir şirketin sermayesine 150.000 Euro katkıda bulunarak başvurabilirler. Bu durumda minimum vergi tutarı ödeme kotası yoktur.
  • Bir Letonya bankasına en az 300.000 Euro  ikincil sermaye yatırımı yaparak ( ikincil kredi veya ikincil bono şeklinde) başvurabilirler.

Yabancılar Riga’da veya Letonya’nın diğer şehirlerinde bir gayrimenkul satın alarak oturum izni elde edebilirler.

  • 1 Eylül 2014 tarihinde yapılan kanun değişikliğine göre Letonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan herhangi bir büyük şehir veya kırsal kesimde satın alınacak gayrimenkulün değeri 250.000 Euro ve daha yüksek bir meblağda olmalıdır, ayrıca bu gayrimenkulun kadastro değeri 80.000 Euro’ nun altında olmamalıdır.

Not: Yukarıdaki kıstasları tamamlayan yabancılar Letonya oturma iznine başvurabilirler. Ancak oturma iznine sahip olmak isteyen yabancıların bu gayrimenkulleri Letonya’daki herhangi yasal bir birimden, Letonya yada diğer Avrupa Birliği vatadandaşlarından veya yasal oturma iznine sahip yabancılardan satın almaları gerekmektedir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here