PAYLAŞ
Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü
İspanya yabancı sermayenin yöneldiği önemli ülkeler arasına girmeyi başarmış bulunmaktadır. İspanya’nın geniş iç piyasası, ihracat imkanı ve büyüme potansiyeli sayesinde birçok yabancı yatırımcı yatırım için İspanya’yı tercih etmiştir. İspanya’daki yabancı yatırımlar incelendiğinde, yabancı yatırımların geçen 25 sene içerisinde İspanyol ekonomisinin modernleşmesinde büyük rol oynadığı görülmektedir.
UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) verilerine göre, İspanya 2015 yılında 9 milyar dolar net yatırım çekmiştir.  İspanya Avrupa Birliği’nde yabancı sermayenin en çok yöneldiği üçüncü (İngiltere ve Hollanda’dan sonra), dünyada ise onikinci ülkedir.
Diğer taraftan, İspanya’nın yurtdışında yaptığı yatırımların artmasına bağlı olarak son yıllarda ülkeden sermaye çıkışında ciddi bir artış görülmektedir. Bunun büyük kısmını, Latin Amerika ülkelerine yapılan yatırımlar oluşturmaktadır. Nitekim İspanya’nın bu ülkelere yaptığı yatırımlar rekor bir düzeye ulaşmış, İspanya, ABD’nin de önüne geçerek bu bölgenin en büyük dış yatırımcısı haline gelmiştir. İspanyol yatırımlarının yöneldiği ikinci büyük hedef OECD ülkeleridir. Özellikle ABD ve Kanada İspanyol yatırımlarının yöneldiği en önemli ülkelerin başında gelmektedir.

 

Ülkeler İtibarıyla Doğrudan Yabancı Yatırımlar
İspanya’ya yatırım yapan başlıca ülkeler; Lüksemburg (%36,6), Hollanda (%15,3), Fransa (%8,3), İngiltere (%7,3),  Meksika (%6,2) ve ABD (%4,8) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Sektörler İtibarıyla Doğrudan Yabancı Yatırımlar
İspanya’ya yapılan yatırımlarda öne çıkan sektörler; ticaret (18,2), emlak (%17,5), finansal hizmetler (%14,8), üretim (%11,6), inşaat (%7,9), elektrik, gaz ve klima (%5,7), bilgi ve iletişim teknolojileri (%4,6)’dir.
İspanya’daki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler)
İspanya’da hem ana kara üzerinde hem de adalarda bir çok serbest bölge faaliyet göstermektedir. En büyük serbest bölgeler Barselona, Cadiz, Kanarya Adaları ve Vigo’da bulunmaktadır. İspanyol gümrük mevzuatı firmaların kendi serbest ticaret alanları olmasına imkan tanımaktadır. Gümrük vergileri sadece üretilen veya bölgeye getirilen malların İspanya’ya tüketim amacıyla ithal edilmesi halinde geçerli olmaktadır. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, İspanyol iş kanunlarına bağlıdırlar.

Şirket Birleşmeleri ve Marka Satın Almalar
Dünya genelinde özellikle son yıllarda hız kazanan yabancı şirket satın alma işlemleri Avrupa Birliği sınırları içerisinde de uygulama alanı bulmuştur.  İspanya’da kurulu işletmelerin yurt dışı yatırımlarını destekleyen çeşitli fonlar ve programlar vardır. Bu programlar arasında;
– PROINVEX (Büyük Dış Yatırım Programı)
– ICO ve Ekonomi ve Finans Bakanlığının Uluslararasılaştırma Alanı
– FIEX (Yurtdışında Yatırım Fonu, COFIDES tarafından idare edilir)
– FONPYME (KOBİ’lerin Yurtdışı İşlemleri Fonu, COFIDES tarafından idare edilir)
– Borcu yatırıma dönüştürme anlaşmaları en önemlileridir.

 

Kaynak: Invest in Spain, UNCTAD,  Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here