Karadağ: Yabancı Yatırımcılar İçin Vergiler

631
0
PAYLAŞ

Yatırım yoluyla, yabancı yatırımcı şirketin faaliyetine ve/veya yönetimine katılma ve tüm yatırımını ve sermayesini geri alma hakkına sahiptir. Yabancı yatırımcı; iç kanunlar kapsamında güvenceye alınmış faydalar için hak sahibidir. Yatırımcı; yatırımcıların lehine olan Montegro kanunlarına saygı göstermekle yükümlüdür.

Yabancıların Karadağ’da mülk edinmesinin önünde engeller var mıdır?

Yabancılar; geçerli kimlik evrakları ile, Karadağ vatandaşları ile aynı koşullar altında mülk edinme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Kanunlara göre, ormanlara, orman topraklarına ve 5000 m2den büyük tarım arazilerine, önemli kültürel anıtlara, sınırdan 1 km uzaklıktaki mülklere, adalara ve kamu yararına olan doğal zenginliklere ve mallara sahip olamazlar.

Karadağ’ın yabancı yatırımlarla ilişkili vergi sistemi nasıldır?

Karadağ’daki vergi sistemi; yerli şirket ve işletmeler için olanlarla aynıdır. Ödenen vergiler şunlardır:

– Kurumlar vergisi (%9) (dünya genelinde en düşükler arasında)
– Kişisel gelir vergisi (%9)
– Katma değer vergisi (%21, %7 ve %0)
– Emlak vergisi (%0.10 ile %5 arasında)
– Sosyal güvenlik katkıları
– Tüketim vergileri, ücretler ve gümrük vergisi

Hangi tür işletmeler inşaat malzemesi ve tefruşat üzerindeki vergiden muaftır?

Yatırımcılara bir teşvik olarak, Karadağ hükümeti 5 ya da daha fazla yıldızlı otellerin, 10 MW üzerindeki elektrik akımının üretimi için enerji güç santrallerinin ve 500.000 €’dan daha büyük yatırımlar için C grubu yiyecek ürünlerinin imalatının inşaatı üzerindeki vergiyi kaldırmıştır.
Ayrıca, 4 ve daha fazla yıldızlı oteller için %30 ile %70 arasında değişen vergi indirimleri de bulunmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here